نماز

نماز

چند جمله و حدیث در مورد نماز

همیشه نمازت را به گونه ای بجا اور که فکر کنی اخرین نماز توست.  

                                  امام سجاد (ع)  

 http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif  http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

نماز دژ و قلعه محکمی است  که نماز گزار را از حملات شیطان نگاه می دارد. 

                                   امام علی (ع) 

 http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif  http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

بهترین عمل در روز قیامت نزد خداوند  نماز است.  

                                  امام صادق (ع)

 http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif  http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

غیر از خدا که هرگز در فکر او نبودی      هر چیز از تو کم شد وقت نماز پیداست.  

                                  

                                   صائب تبریزی  

 http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif  http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

نماز شب چراغ قبر و حجابی در میان انسان و اتش دوزخ و گذرنامه ی صراط و کلید بهشت است.                                  

                                       امام جعفر صادق (ع) 

 http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif  http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

اگر همه ی ابهای دریا جوهر شوند و همه ی درختان قلم شوند و همه ی فرشتگان نویسنده شوند نمی توانند ثواب نماز جماعت را بنویسند.    

 http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif  http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

نمازهای یومیه مانند چشمه ساری است که مردم روزی پنج بار در ان شستشو می کنند.  

                                                                         

                               حضرت محمد (ص) 

 http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif  http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

به نماز نگویید کار دارم به کار بگویید وقت نماز است. 

 http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif  http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

اولین چیزی که به حساب ان رسیدگی می کنند نماز است. 

                                        حضرت محمد (ص)

 http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif  http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

 

دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود،بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است.

امام جعفر صادق (ع)

http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif  http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

مردی که برای اقامه نماز جمعه از خانه خارج شود و در این راه بمیرد برای اوست بهشت.

امام علی (ع)

http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif  http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

 

 

 http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif  http://i27.tinypic.com/334lzsh.gif

نماز رحمت الهی را نازل می کند.

امام علی (ع)

منبع :golhayemarefat.persianblog.ir

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 11:44  توسط امیر محمد احمدی  |